אוסף הרצאות און-ליין

ניתן לצפות בהרצאות גם מהבית באמצעות כרטיס חיוג טכניוני דרך הקישור http://video.technion.ac.il/Courses

אוסף הרצאות מוקלטות של קורסי הפקולטה

- אוסף הרצאות מוקלטות של קורסי הפקולטה, בהן לצפות במכשירי הוידאו שבספריה:

הסתברות מ- פרופ' רוברט אדלר
מבוא לסטטיסטיקה- פרופ' אילה כהן
סטטיסטיקה תעשיייתית *- פרופ' אילה כהן
מבוא לכלכלה- ד"ר מירה ברון
פיסיקה 1- פרופ' יעקב בן – ארי
פיסיקה 2- פרופ' חנן שכטר
פיסיקה 3 +3ח'- רופ' ארנון דר
חדו"א 1- פרופ' רון אהרוני
חדו"א 2מ'- פרופ'/ח אורי אליאש
מבוא למחשב – שפת C- פרופ' ראובן בר – יהודה
מת"מ- ד"ר יחיאל קמחי
אלגברה 1 + 1מ' *- פרופ' דוד צילג
מתמטיקה דיסקרטית *- פרופ'/ח ט. עצין

תקופת ההשאלה של הקלטות: 3 ימים בלבד!
קלטות המסומנות בכוכבית * אינן ניתנות להשאלה הביתה.